< ZpětPodmínky ochrany osobních údajůPodmínky používání cookies

Podmínky ochrany osobních údajů RFXGYM.cz

Tyto zásady ochrany osobních údajů stanovují, jak provozovatel Martina Smiková, Bronzová 2025/31, Praha 5 15500, IČ 03343201 ( email: martinkasmikova@gmail.com, tel.: 725 572 067 ) používá a chrání veškeré informace, které jsou předávány používáním této webové stránky (RFXGYM.cz). Při zpracování informací o zákaznících se řídíme platnými zákony České republiky, zejména zákonem o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů dále jen GDPR. Veškeré informace o registrovaných uživatelích slouží výhradně pro interní potřebu společnosti, kromě nezbytného kontaktu (tel., e-mail) a jinými údaji, které jsou potřebné pro komunikaci mezi registrovaným uživatelem a námi. Tím, že nám poskytnete Vaše osobní údaje, nám dáváte svůj souhlas se zpracováním a správou údajů, jejichž účel a podmínky použití jsou stanoveny níže.

Správcem údajů je Martina Smiková, Bronzová 2025/31, Praha 5 15500, IČ 03343201 ( email: martinkasmikova@gmail.com, tel.: 725 572 067 )

Osobní údaje jsou informace, které Vás mohou identifikovat jako žijícího jedince, ať už samy o sobě, nebo současně s dalšími informacemi, které máme, nebo pravděpodobně máme.

1. Co shromažďujeme

Můžeme o Vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

a) Informace, které nám poskytnete prostřednictvím přístupu a vyplněním jakéhokoliv formuláře na stránkách https://www.rfxgym.cz/.

b) Pokud nás kontaktujete, můžeme uchovávat záznam o této komunikaci.

c) Podrobné informace o Vašich návštěvách Webových stránek a o zdrojích, ke kterým jste se připojili.

d) Pokud nesouhlasíte s tím, aby Vaše osobní údaje byly používány v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, prosíme, nepředávejte nám své osobní údaje prostřednictvím webových stránek.

Informace, o které Vás žádáme, mohou zahrnovat:

a) jméno a příjmení

b) adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa (ulice, ČP, město, PSČ)

c) emailová adresa

d) telefonní číslo

e) další informace týkající se Vaší identifikace

f) informace poskytnuté v jakémkoli poli „volný text“ na Webových stránkách (tj. prázdná místa, kam můžete libovolně vkládat komentáře)

Tyto údaje jsou nezbytné pro identifikaci, komunikaci s uživatelem, k realizaci rezervací v kalendáři.

Veškeré údaje o rezervacích tréninku na webových stránkách RFXGYM.cz jsou rovněž důvěrné a podléhají stejným bezpečnostním opatřením jako při práci s osobními údaji uživatele.

2. K čemu používáme získané informace

a) K rezervacím událostí v kalendáři akcí.

b) Poskytnutí informace, produktu nebo služby podle Vašeho požadavku nebo poskytnutí takových informací a služeb, u kterých předpokládáme, že by Vás mohly zajímat.

c) Zasílání podnětů, rad, výhodných nabídek a zajímavých informací týkajících se již dříve nakoupeného zboží nebo zboží podobného charakteru. Od odebírání těchto nabídek se můžete kdykoli odhlásit kliknutím na příslušný odkaz, uvedený na konci těchto e-mailů nebo zasláním této informace na email info@rfxgym.cz.

d) Občasný kontakt s Vámi za účelem průzkumu trhu a uživatelské spokojenosti.

3. Jak dlouho data uchováváme

Vaše osobní údaje ukládáme do té doby, dokud si nepožádáte o úplné zrušení účtu, a to na e-mailové adrese info@rfxgym.cz s předmětem zprávy ve tvaru zrušení účtu {váš registrovaný e-mail}/. Po ověření, že zrušení jste podali opravdu Vy, účet trvale a bezezbytku smažeme.

4. Bezpečnost

Zavazujeme se zajistit bezpečnost Vašich dat. Abychom zabránili neoprávněnému přístupu k nim nebo jejich neoprávněnému zveřejnění, zavedli jsme vhodné fyzické, elektronické a manažerské postupy pro ochranu a zabezpečení informací, které shromažďujeme. Veškeré informace, které nám poskytnete, jsou uloženy na našich zabezpečených serverech s omezeným přístupem.

5. Poskytování Vašich dat

Vaše data neposkytujeme třetím stranám kromě aplikací pro zjištění analýzy přístupu nebo pro optimalizaci reklamy, jako jsou konverzní kódy a kódy přístupů na stránku. Těmito data bývají nejčastěji záznamy tzv. cookies. Více o nich si můžete přečíst v dokumentu "Podmínky cookies". zde na stránce.

6. Práva subjektů údajů

Níže Vás informujeme o právech, které Vám dle příslušných právních předpisů náleží v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů, a to konkrétně o:

a) právu přístupu ke svým osobním údajům

b) právu na opravu osobních údajů

c) právu na výmaz (tzv. „právem být zapomenut“)

d) právu na omezení zpracování svých osobních údajů

e) právu vznést kdykoliv námitku proti zpracování svých osobních údajů z důvodů týkajících se konkrétní situace zákazníka

f) právu na přenositelnost údajů

g) právu svůj souhlas kdykoliv odvolat

h) právu podat stížnost proti zpracování svých osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7, www.uoou.cz

Pokud se domníváte nebo zjistíte, že my nebo námi pověřené třetí osoby provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s příslušnými právními předpisy, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete po nás požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci Vašich osobních údajů. Souhlas můžete odvolat na info@rfxgym.cz nebo písemně na adrese Martina Smiková, Bronzová 2025/31, Praha 5 15500, IČ 03343201 ( email: martinkasmikova@gmail.com, tel.: 725 572 067 ). Odvoláním Vašeho souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.